מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוךמטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגדלא מוסא
מחברת: ענת בסר


גֶדְלֶא מוּסֵא הוא אחד הספרים החשובים בספרות הדתית של יהודי אתיופיה. הספר נקרא גם מוֹתֶא מוּסֵה. ספר זה עוסק במותו של משה כמו שכתוב בדברים לד' א-ט. חוקרים רבים סבורים שחיבור זה נכתב במאה ה-14 או ה-15 ושמקורו ערבי-מוסלמי.

ביבליוגרפיה:
כותר: גדלא מוסא
מחברת: בסר, ענת
שם  הפרסום מקורי: חג הסיגד
מחברת: בסר, ענת
תאריך: 2008
בעלי זכויות : מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור "מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך".
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית