מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוךמטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתעזז סנבת
מחברת: ענת בסר


תְעְזַזֶ סֶנְבֶּת הוא אחד הספרים החשובים בספרות הדתית של יהודי אתיופיה. על פי המסורת, חיבר את הספר אבא צֶבְּרֶא, נזיר יהודי מהמאה ה- 15. נושאו המרכזי של הספר הוא חשיבות שמירת השבת. השבת מתוארת בספר זה כמלכת השמים וכמתווכת בין המאמינים ובין האל. בספר יש אגדות על הבריאה, על גן העדן ועל חיי אברהם וגם חלקים מתוך ספר היובלים.

ביבליוגרפיה:
כותר: תעזז סנבת
מחברת: בסר, ענת
שם  הפרסום מקורי: חג הסיגד
מחברת: בסר, ענת
תאריך: 2008
בעלי זכויות : מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור "מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך".
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית