מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוךמטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקס
מחברת: ענת בסר


(ברבים – קסוץ' או קֵסִים) - כוהן. הקסים הם המנהיגים הדתיים של יוצאי אתיופיה. הם עורכים תפילות, מקיימים טקסי חתונה ועוד. באתיופיה הנהיגו הקסים את הקהילה היהודית גם בנושאים אזרחיים ושימשו גם שופטים ומורים.

ביבליוגרפיה:
כותר: קס
מחברת: בסר, ענת
שם  הפרסום מקורי: חג הסיגד
מחברת: בסר, ענת
תאריך: 2008
בעלי זכויות : מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור "מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך".
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית