מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוךמטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגעז
מחברת: ענת בסר


שפת הגעז היא שפה שֵמית, והיא לשון הקודש של היהודים והנוצרים באתיופיה. בשפה זו כתובים האורית (התורה) וכתבי קודש נוספים (בחבש העתיקה שפת הגעז הייתה שפת הדיבור ולא רק שפת הקודש).

ביבליוגרפיה:
כותר: געז
מחברת: בסר, ענת
שם  הפרסום מקורי: חג הסיגד
מחברת: בסר, ענת
תאריך: 2008
בעלי זכויות : מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור "מרכז ההיגוי של עולי אתיופיה במערכת החינוך".
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית