מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנכסים המיוחדים
מחבר: פרופ' אדמיאל קוסמן


כינוי לנכסים שיש להם בעלים, בניגוד לנכסי הפקר.

ביטוי זה הובא במשנה בבא קמא א, ב והוסבר בתלמוד בקשר להלכה זו: אם נכסים של הפקר (כגון שור הפקר, ללא בעלים) הזיקו ולאחר מכן בא אדם ותפסם וזכה בהם – הרי אותו אדם פטור מלשלם על נזקי השור שנגרמו קודם לכן.
וכן יהיה הדין במקרה שבו שור שיש לו בעלים הזיק ואחר כך הפקירוהו הבעלים - אזי הריהם פטורים מלשלם על הנזק שנגרם; זאת משום שלפי ההלכה צריך שיהיו לשור בעלים בשתי נקודות-זמן מכריעות כדי לחייב את הבעלים: בשעה שהשור גרם את הנזק ובשעת ההעמדה לדין גם יחד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון תורה שבע"פ
מעבר ללקסיקון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: נכסים המיוחדים
שם  הפרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל (פרופ')
תאריך: 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית