מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלא הרי... כהרי
מחבר: פרופ' אדמיאל קוסמן


מונח המצביע על שוני בין שני יסודות הלכתיים. בשל הייחוד שבכל יסוד לא ניתן להסתפק בכתיבת יסוד אחד ולצפות שנדע את היסוד האחר.

כך לדוגמה: משנת בבא קמא א, א טוענת שהתורה הייתה צריכה לכתוב את כל ארבעה אבות הנזיקין הואיל וכל אב נזיקין שונה מחברו באופיו ולא ניתן ללמוד על אב נזיקין אחד ממשנהו. כך, אומרת המשנה, אי אפשר ללמוד על אב הנזיקין "מבעה" מ"שור": "לא הרי השור כהרי המבעה ולא הרי המבעה כהרי השור". לפי פירושו של האמורא שמואל כוונת הדברים היא זו: "לא הרי המבעה כהרי השור", דהיינו, אין החיוב בנזקי ה"שן" יכול ללמד על חיוב בנזקי ה"רגל", מכיוון שלנזקי "שן" יש אפיון שאינו מצוי ב"רגל": שבנזקי השן הבהמה אוכלת להנאתה ו"יש הנאה להזיקה", ואילו ברגל הבועטת "אין הנאה להזיקה". ומצד שני, גם "לא הרי השור כהרי המבעה", דהיינו, אין החיוב בנזקי ה"רגל" יכול ללמד על חיוב בנזקי ה"שן", מכיוון שלנזקי "רגל" יש אפיון שאינו מצוי ב"שן": נזקי הרגל שכיחים ("הזיקה מצוי") ונזקי השן אינם שכיחים ("אין הזיקה מצוי").


מעבר ללקסיקון > לקסיקון תורה שבע"פ
מעבר ללקסיקון > מונחון למשנה ולמקורות תנאיים מאת פרופ' אדמיאל קוסמן
ביבליוגרפיה:
כותר: לא הרי... כהרי
שם  הפרסום מקורי: מונחון למשנה ולמקורות תנאיים
מחבר: קוסמן, אדמיאל (פרופ')
תאריך: 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. אוצר מילים, מטבעות לשון, ומונחים משנאיים מבוארים על ידי פרופ' אדמיאל קוסמן.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית