הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > חוק ומשפט > משפט ציבוריעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > מוסדות השלטון > הרשות המחוקקתעמוד הבית > ישראל (חדש) > שלטון וממשל > חוקים וזכויות
המרכז המשפטי לילדים ולנוער


תקציר
המאמר דן בחשיבותה של תעמולת הבחירות במדינה דמוקרטית ועל הדרכים לקיימה. תעמולת בחירות משמעה-דברי ההסבר של מפלגה מסוימת בתהליך בחירות. תעמולת הבחירות מאפשרת למתמודדים לכנסת להסביר לציבור הבוחרים את עמדתם ודעתם. מטרתם של המתמודדים היא לשכנע בצדקת הרעיון או הרעיונות שבהם הם מאמינים.חוק הבחירות - דרכי תעמולה
מחבר: עו"ד דורון בראל


הליך הבחירות ממלא תפקיד חשוב בכל מדינה דמוקרטית, ובמסגרתו ניתנת לאזרח האפשרות להביע את דעתו ואת עמדתו ולממש את עקרון שלטון העם.

כחלק בלתי נפרד מהליך הבחירות, מהווה תעמולת הבחירות את הדרך שבאמצעותה יקבל הציבור מידע אמין ועדכני, אשר יסייע לו לממש את בחירתו מתוך שיקול דעת ותבונה. תעמולה פירושה דברי הסבר שמטרתם שכנוע הזולת בצדקת רעיון מסוים. תעמולת הבחירות נועדה גם לאפשר למתמודדים השונים להסביר לציבור הבוחרים את עמדותיהם ודעותיהם.

חוק זה בא להגן על זכויות האדם שלא תיפגענה על ידי תעמולת הבחירות, וכן לשמור על האיזון שבין חופש הביטוי וזכות הציבור לדעת לבין זכויות אדם אחרות, כגון הזכות לפרטיות. החוק אף נועד לשמור על השוויון בין המתמודדים על דעת הקהל במסגרת הליך הבחירות, כגון הקצאת זמן מוגדר לכל אחד מן המתמודדים.

כדי לשמור על הזכויות שפירטנו לעיל, החוק קובע מהן דרכי התעמולה המותרות או האסורות על המתמודדים, במסגרת תעמולת הבחירות לכנסת ולרשויות המקומיות, וכן לקבוע כללים אחידים ומחייבים לדרכי הפרסום.

ההתמודדות על קולות המצביעים היא אישית, של המועמד האישי, או של המפלגה. לכן, נאסר באופן כללי על המתמודדים בבחירות לעשות שימוש באמצעי ציבורי השייך לכל הציבור או שנועד לשרת את הציבור. מאותה סיבה, אף נאסר על המתמודדים להשתמש בגופים המוכרים כגוף ממשלתי, כגון: צה"ל, כוחות הביטחון.

חשיבות מרובה נודעת לשמירה על צניעות הפרט במסגרת תעמולת הבחירות. לדוגמא, אסור לשתף בתעמולת הבחירות ילד שגילו מתחת לגיל 15.

כדי ליצור תחרות הוגנת ושווה בין המתמודדים על ליבו של המצביע, קובע החוק זמני שידור קבועים ושווים לכל המתמודדים, באמצעות הרדיו והטלוויזיה. החוק מפרט מה מותר לפרסם ומה אסור לפרסם, הוא קובע כללים אחידים למודעות שמותר לפרסם, ובעיקר - אסור שתעמולה של צד אחד תפריע לתעמולה של הצד האחר או שתפגע בכבודו.

כדי לדאוג שכולם ימלאו אחר הוראותיו של חוק זה, נקבעו בחוק עונשים למי שמפר את הוראותיו ואף ניתן להטיל עליו קנסות.

לסיכום, תעמולת הבחירות הינה חשובה וחיונית על מנת לשמור על הדמוקרטיה, אך, יחד עם זאת, לא בכל מחיר, ובוודאי לא במחיר הפגיעה בציבור הבוחרים.


(זכויות יוצרים: דניאל פוירשטיין)

ביבליוגרפיה:
כותר: חוק הבחירות - דרכי תעמולה
מחבר: בראל, דורון (עו"ד)
שם  הספר: חוקי המשחק : זכותי לדעת את חובתי
עורכת הספר: אלוני-סדובניק, רוני
תאריך: 2007
בעלי זכויות : המרכז המשפטי לילדים ולנוער
הוצאה לאור: לשכת עורכי הדין בישראל
הערות: 1. הזכויות על האיורים שמורות לדניאל פוירשטיין.
2. בראש השער: המרכז המשפטי לילדים ולנוער.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית