עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > חוק ומשפט > משפט ציבוריעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > כלכלה וחברה > כלכלה בישראלעמוד הבית > ישראל (חדש) > שלטון וממשל > חוקים וזכויות
המרכז המשפטי לילדים ולנוערתקציר
חוק יסוד: משק המדינה עוסק בתקציב המדינה ובמיסים שעל האזרחים לשלם למדינה.חוק יסוד: משק המדינה
מחברת: עו"ד ענבל אורן


לכל האזרחים במדינה יש קופה אחת משותפת שמשמשת למימון הוצאות המדינה. כל אחד חייב לשים בקופה זו כסף כל שנה, וכך מצטבר בקופה שלנו כסף רב שאיתו המדינה יכולה לבנות, לשפר ולתכנן את חיי המדינה. כל אחד צריך לשלם לקופה המשותפת לפי יכולתו, כי יש כאלה שיש להם יותר ויש כאלה שיש להם פחות, ויש גם כאלה שאין להם בכלל.

חוק יסוד: משק המדינה קובע כי אדם חייב לשלם למדינה כסף (בצורת מיסים ואגרות) רק אם החוק מורה שהוא חייב. גם גובה הסכום שהוא חייב לשלם למדינה צריך להיות כתוב בחוק.

חוק היסוד קובע גם שאת הנכסים השייכים למדינה (בתים של המדינה, קרקעות ועוד) יכולים למכור רק אלה שהמדינה הרשתה להם לעשות כך, ורק אנשים אלו רשאים לרכוש נכסים בשם המדינה.

כך, נקבע בחוק היסוד כי את תקציב המדינה חובה לקבוע בחוק. תקציב המדינה הוא סכום הכסף שלמדינה מותר להוציא - ל"בזבז" - כל שנה.

תקציב המדינה דומה לתקציב המשפחה בבית. אם אמא ואבא עובדים והם מרוויחים ביחד 100 ₪ בכל חודש, אז הם יודעים שלא יוכלו לבזבז יותר מסכום זה. כך גם הקופה של כל האנשים במדינה.

בגלל שמדובר בהרבה כסף אז מכנים את קופת המדינה "אוצר", כי אכן יש בה אוצר גדול. בכל שנה בודקים כמה כסף יש באוצר ולפי זה קובעים בחוק מהו הסכום החדש שהמדינה יכולה להוציא. ולפעמים, אבל רק כאשר ממש צריך, קובעים סכום נוסף שוב באמצע השנה. הסכום השנתי הזה הוא "תקציב המדינה".


(זכויות יוצרים: דניאל פוירשטיין)

איך קובעים כמה המדינה רשאית ל"בזבז" בשנה הבאה?

הממשלה בודקת כמה כסף יש למדינה בקופת האוצר (נניח שלמדינה יש בבנק 100 ש"ח). בודקים לשם מה צריכה המדינה כסף בשנה הקרובה, לדוגמא: כדי לבנות בית ספר חדש צריכה המדינה 50 ₪.

לאחר מכן מגישה הממשלה לכנסת הצעה לתקציב ובה היא מבקשת מהכנסת שבשנה הבאה תסכים הכנסת להקצות לממשלה 50 ש"ח כדי לבנות את בית הספר. הכנסת בודקת את ההצעה, מאשרת אותה או מסרבת לאשרה. הממשלה אינה יכולה להוציא כסף מהתקציב בלי אישור מראש של הכנסת שבה יושבים נציגי העם, והיא חייבת לציין בדיוק בעבור מה ישמש הכסף הזה.

בסוף כל שנה חייב שר האוצר להגיש לכנסת הסבר כיצד ביצע את התקציב שנתנו לו: האם המדינה הוציאה יותר כסף ממה שהרשתה לה הכנסת, או פחות? על מה היא הוציאה את הכסף הזה? האם באמת כדי לבנות בית ספר חדש, כמו שהכנסת הרשתה לה, או אולי למטרה אחרת.

הממשלה חייבת להכין כל שנה תכנית כספית לא רק לשנה הקרובה אלא גם לשנים הבאות אחריה. בתכנית זו הממשלה מפרטת כמה כסף היא צריכה כל שנה ולשם מה היא צריכה אותו. גם תכנית זו מביאה הממשלה לכנסת לאישור.

חוק יסוד: משק המדינה קובע גם, שרק למדינה מותר להדפיס שטרות של כסף ולהכין מטבעות. הדרך שבה יש להדפיס את הכסף ולהפיק את המטבעות תיקבע לפי החוק.

מבקר המדינה הוא אדם שהמדינה מינתה אותו כדי שיבצע ביקורת, כדי שיבדוק אם המדינה מתפקדת כפי שצריך. על מבקר המדינה לבדוק גם שהמדינה מבצעת את חוק יסוד: משק המדינה כנדרש, ואם הוא מגלה שהוציאו כסף בצורה לא ראויה, אז הוא נותן המלצה לתקן את הטעות.

נוסח חוק יסוד: משק המדינה

ביבליוגרפיה:
כותר: חוק יסוד: משק המדינה
מחברת: אורן, ענבל (עו"ד)
שם  הספר: חוקי המשחק : זכותי לדעת את חובתי
עורכת הספר: אלוני-סדובניק, רוני
תאריך: 2007
בעלי זכויות : המרכז המשפטי לילדים ולנוער
הוצאה לאור: לשכת עורכי הדין בישראל
הערות: 1. הזכויות על האיורים שמורות לדניאל פוירשטיין.
2. בראש השער: המרכז המשפטי לילדים ולנוער.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית