הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמלחמת גרילה
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


המושג 'גרילה' מקורו בספרדית ופירושו: מלחמה קטנה, לוחמה זעירה.

מלחמת גרילה מתבצעת בקבוצות קטנות של לוחמים, שאינם משתייכים לצבא סדיר ונחותים מאויבם. מטרתה היא לרוב להתיש את האויב והיא מתבססת על מארבים, התקפות פתע, השמדת ציוד צבאי וחבלה באספקה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מלחמת גרילה
שם  הספר: מסעות בזמן - ממדינת מקדש לעם הספר
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית