הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > חוק ומשפטעמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > דמוקרטיה > עקרונות הדמוקרטיה > זכויות אדם ואזרח
המרכז המשפטי לילדים ולנוערתקציר
אמנת האו"ם לזכויות הילד נוסחה על ידי האו"ם ואומצה על ידי מדינות רבות. מטרת האמנה להגן על זכויותיהם של כל הילדים בעולם.אמנת האו"ם לזכויות ילד
מחבר: עו"ד תמיר הרוש


אמנת האו"ם לזכויות הילד נוסחה במטרה להעניק לכל ילדי העולם זכויות שוות, שוויון הזדמנויות, ומעל לכול - להיטיב את מצבם ללא הבדל מין, גיל, צבע, דת, שפה או מדינה. מדינות רבות שחברות באו"ם אימצו את האמנה, ששמה לה למטרה לקבוע מהן הזכויות המינימליות שהכרחיות לכל הילדים בעולם.

האמנה מחייבת את המדינות לשנות את חוקיהן בהתאם לאמנה על מנת לממש, לקיים ולהוציא לפועל את הזכויות שמוזכרות בה. כמו כן על המדינות לדאוג להגיש דו"ח לוועדת האו"ם למען הילד, ולהסכים לביקור של ועדת ביקורת מטעם האו"ם.

האמנה מגדירה ילד - כל אדם מתחת לגיל 18, אלא אם כן קובע החוק במדינה מסוימת בגרות בגיל מוקדם יותר.

הרעיון המרכזי שסביבו נכתבו סעיפי האמנה הוא, כי טובת הילד היא מעל הכול, ועל המדינה לדאוג כי כל החלטה אשר תיעשה לגבי ילד תתקבל כאשר טובת הילד תהיה העיקרון המנחה.

אם הוריו של הילד או האחראים עליו אינם מסוגלים או אינם יכולים לטפל בו, המדינה היא שתדאג לטיפול ראוי בילד. אך, בה בעת, המדינה מחויבת לכבד את אחריות שני ההורים והמשפחה המורחבת לגבי גידול ילדיהם וחינוכם, ויש לסייע להם בכך ככל שניתן ושיידרש.

לכל ילד יש זכות לחיים ועל המדינה להבטיח את חייו של כל ילד בכל דרך. על מנת להשיג מטרה זו מחויבת המדינה להגן על הילד מכל צורה של התעללות, מצורות מזיקות של עבודה וניצול ומניצול מיני, כולל זנות והשתתפות בפורנוגרפיה. המדינה מחויבת למנוע חטיפה, מכירה או העברה של ילדים ממקום למקום בניגוד לרצונם או בניגוד לטובתם, לרבות חטיפת ילד על ידי הורה. עליה להגן על הילד מפני כל סוג אחר של ניצול שעלול להזיק לו בדרך כלשהי.

האמנה עוסקת גם ברמת חייהם של הילדים ודורשת שאיכות חייהם תהיה סבירה, כך שכל ילד וילדה בעולם יוכלו למצות את הפוטנציאל הטמון בהם.

החינוך והזכות להביע דעה הם נדבך חשוב לפיתוח אישיותו של הילד וכישרונותיו, דבר אשר נחוץ להפיכתו של הילד למבוגר אשר מכבד את זכויות האדם, ערכיו, סביבתו ותרבותו שלו ושל האחרים הסובבים אותו.

המדינה חייבת לאפשר לילד גישה למידע ממקורות שונים, כמו אינטרנט, עיתונים, רדיו וטלוויזיה, ולדאוג לכך שיישמרו אמות מידה מוסריות, לטובתו ולהגנתו של הילד מחומר מידע מזיק.

ילד נכה זכאי לכל הזכויות ככל ילד, אך בגלל נסיבותיו המיוחדות הוא זכאי גם לטיפול מיוחד, לחינוך ולהדרכה, שכל מטרתם לעזור לילד להיות עצמאי ולאפשר לו השתלבות מלאה בחברה בה הוא חי.

על כל מדינות העולם, אשר קיבלו על עצמן את המשימה החשובה לדאוג לזכויותיהם של הילדים, לדאוג לממש ולאכוף את החוקים והכללים ולהפיץ אמנה זו לידיעת המבוגרים והילדים כאחד.

(זכויות יוצרים: דניאל פוירשטיין)

ביבליוגרפיה:
כותר: אמנת האו"ם לזכויות ילד
מחבר: הרוש, תמיר (עו"ד)
שם  הספר: חוקי המשחק : זכותי לדעת את חובתי
עורכת הספר: אלוני-סדובניק, רוני
תאריך: 2007
בעלי זכויות : המרכז המשפטי לילדים ולנוער
הוצאה לאור: לשכת עורכי הדין בישראל
הערות: 1. הזכויות על האיורים שמורות לדניאל פוירשטיין.
2. בראש השער: המרכז המשפטי לילדים ולנוער.
בעלי זכויות נוספים בפריט זה: המרכז המשפטי לילדים ולנוער
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית