הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > יהודים בתפוצות > יהדות בבלעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > יחיד וחברה > חינוך ולימוד תורהעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > תרבות ישראל > תורה שבעל פה > מבוא לספרות התלמודית > היסטוריה של תקופת המשנה והתלמוד
החברה ההיסטורית הישראליתתקציר
ישיבת סורא שהוקמה ע"י רב, וישיבת פומבדיתא שהוקמה ע"י רב יהודה, במאה שלישית, היוו את תחילת מעבר ההשפעה מא"י לבבל, והשפעתן על תפוצות ישראל נמשכה מאות שנים. במאמר זה, מנסה המחבר לשחזר את השלבים שקדמו לייסודן של ישיבות אלו. בין היתר משווה המחבר בין המסורות העולות מן התלמוד הבבלי למסורות הגאונים, בעיקר איגרת רש"ג. כמו כן, מתייחס המחבר לספרות מחקר קודמת.ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא - הקדמה
מחבר: יואל פלורסהיים


במאה השלישית התגבש המרכז היהודי בבבל שעתיד היה לרשת את מקומה של ארץ-ישראל כגורם ההשפעה המרכזי על תפוצות הגולה היהודית. מאורעות השנים הללו קבעו את אופיו של המרכז החדש ועצבו את דמותו כפי שהיתה מכאן ואילך מאות שנים. על כן, כל מה שאנו מדייקים יותר בהכרת העובדות, מסייעים הדברים להבנת ההתרחשויות במשך תקופה ארוכה. במאמר זה נעסוק בייסודן ובראשית התפתחותן של הישיבות בסורא ובפומבדיתא. הרבה נכתב בנושא זה, אך ברצוננו להעלות מחדש שאלות שנשאלו, לבחון את הפתרונות שהוצעו להן ולעמוד על נכונותם על-פי הנראה לנו ממה שעולה מן המקורות.

חלקי המאמר:
ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא - הקדמה (פריט זה)
ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא א-ב
ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא ג-ד
ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא - סיכום

מאמרים נוספים במאגר המידע של פשיטא

ביבליוגרפיה:
כותר: ייסודן וראשית התפתחותן של ישיבות בבל- סורא ופומבדיתא - הקדמה
מחבר: פלורסהיים, יואל
תאריך: תשל"ד , גליון ל"ט
שם כתב העת: ציון : רבעון לחקר תולדות ישראל
בעלי זכויות : החברה ההיסטורית הישראלית
הוצאה לאור: החברה ההיסטורית הישראלית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית