הסדרי נגישות
עמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > משפחת האבות > סיפורי אברהםעמוד הבית > יהדות ועם ישראל > מקרא [תנך] > מקרא באמנות > אברהם, יצחק ויעקב
קרן תל"יה' מציל את אברהם מאש נמרוד
צייר: -ה' מציל את אברהם מאש נמרוד

Leipzig Machzor: God saves Abraham from the fire of Nimrod .
איור מתוך מחזור לייפציג, 1320 בקרוב. מתאר את המדרש על השלכת אברהם לאש על ידי נמרוד מלך אור כשדים.


לתמונה מוגדלת


איור זה מתוך מחזור לייפציג, מלווה פיוט העוסק במבחן האמונה המדרשי של אברהם: השליט עובד האלילים, נמרוד, היושב על כס מלכותו, מצווה להשליך את אברהם לכבשן, כדי לבחון את יכולת הצלתו מהאש ע"י האל היחיד שהוא מאמין בו. אברהם נראה מושיט ידיו כלפי מעלה מתוך האש, ויד אלוהים, הנשלחת מתוך ענן, אוחזת בידיו להצילו. שני בני משפחת אברהם, הניכרים ב"כובע היהודים" המיוחד שלהם, עומדים מול נמרוד ונראים מתחננים על נפשם, ואילו יועץ המלך מלמד קטגוריה. למרגלות נמרוד מושלכת דמות קטנה, כהה וערומה, המייצגת כנראה את הסוהר הטוב המופיע במדרשים מסויימים.
איורי מחזור לייפציג דומים בכמה מרכיבים להגדת ראשי הציפור, ובמיוחד בשימוש בפרצופים בעלי מקור, אך צויירו ע"י אמן שונה ומוכשר יותר.אל האסופה מדרש תמונה מבית תל"י: נסיונות אברהם3

ביבליוגרפיה:
כותר: ה' מציל את אברהם מאש נמרוד
צייר: -
שם  הפרסום מקורי: מאגר אמנות תל"י (תגבור לימודי יהדות)
מחבר: צוות קרן תל"י
תאריך: 2007
בעלי זכויות : קרן תל"י
הוצאה לאור: קרן תל"י
הערות: 1. ניתוח יצירות אמנות העוסקות בנושאים מקראיים מתוך ראיית האמנות כפרשנות היוצר לטקסט המקראי.
2. האוסף נכתב במיוחד עבור מאגר אמנות תל"י.
הערות לפריט זה:

© Leipzig Universitatsbibliothek


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית