הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחכמת ישראל
מחברת: ד"ר קציעה אביאלי-טביביאן


תנועה שפעלה במאה ה- 19 ועסקה בחקר היהדות בכלֵי מחקר מודרניים.

עם החוקרים המרכזיים שהשתייכו לתנועה נמנו ד"ר יום טוב ליפמאן צונץ - שכתב מחקרים על השמות היהודים, על התפתחות התפילה, ועל הדרשות בישראל; אברהם גייגר - רב של הקהילה הרפורמית בפרנקפורט ואחר כך בברלין, והוציא לאור סידור ובו תפילות המביעות את תפיסות העולם של תנועת הרפורמה; וצבי גרץ - שהיה עורך כתב העת של "חכמת ישראל" וכתב חיבור בן 11 כרכים - "תולדות עם ישראל".


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: חכמת ישראל
שם  הספר: מסעות בזמן : לאומיות במבחן - הלאומיות בישראל ובעמים - ראשית הדרך עד 1920
מחברת: אביאלי-טביביאן, קציעה (ד"ר)
תאריך: תשס"ח - 2008
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. כרטוגרפיה: סופר מיפוי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית