הסדרי נגישות
המכון הישראלי לדמוקרטיהפקודה בלתי חוקית בעליל או חובת אי הציות לחוק
מחברת: אפרת אבן


ביומה הראשון של מלחמת סיני, ב- 29 באוקטובר 1956, הוטל עוצר על כפרי "המשולש הקטן" הערביים, ובהם כפר קאסם. 47 איש שבו מעבודתם בלא שנודע להם דבר הטלת העוצר. הם נורו בדם קר בידי חיילים ישראלים. בית המשפט שדן במקרה המכונה "פרשת כפר קאסם", טענו החיילים להגנתם כי מילאו פקודה, ולכן אינם נושאים באחריות פלילית למעשה. בית המשפט דחה את טענות הנאשמים והגדיר אז בפסיקתו את המושג "פקודה בלתי חוקית בעליל": "אי חוקיות הדוקרת את העין ומקוממת את הלב, אם העין אינה עיוורת, והלב אינו אטום או מושחת – זוהי מידת אי החוקיות בעליל הדרושה כדי לבטל את חובת הציות של חייל ולהטיל עליו את האחריות הפלילית למעשיו".

מאז, ולפי החוק בישראל, חל איסור לציית לפקודה שהיא "בלתי חוקית בעליל" (בעליל כלומר ברור וגלוי). המציית לפקודה כזו נושא באחריות פלילית על העבירה שביצע תוך כדי ציות לפקודה.

מה הופך פקודה ל"בלתי חוקית בעליל"?
ההחלטה האם פקודה "בלתי חוקית בעליל" אינה ניתנת לפרשנות אישית, שכן אז יוכל כל חייל להחליט לאיזו פקודה הוא מציית ולאיזו לאו. לכן הוגדר כי כאשר הפקודה סותרת את המוסר האנושי האוניברסלי, דוגמת פגיעה בחפים מפשע או בחסרי ישע, היא בלתי חוקית בעליל.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: פקודה בלתי חוקית בעליל או חובת אי הציות לחוק
מחברת: אבן, אפרת
שם  האתר: המכון הישראלי לדמוקרטיה
בעלי זכויות : המכון הישראלי לדמוקרטיה
הוצאה לאור: המכון הישראלי לדמוקרטיה
הערות לפריט זה:

1. המונחים מתוך "הדמוקרטיה מכנה משותף למחנות שונים", נכתבו על ידי אפרת אבן. לצפייה בגרסה המורחבת של הקובץ: www.idi.org.il


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית