הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםועדת בדיקה ממשלתית
מחברת: ד"ר דורית למברגר


כאשר שר או ראש ממשלה ממנה ועדה לבדיקת נושא מסוים ומעמיד בראשה שופט, רשאי שר המשפטים באישור הממשלה להכריז עליה כוועדת בדיקה ממשלתית. משמעות ההכרזה היא הענקת סמכויות לוועדה לחייב עדים להעיד בפניה בדומה לסמכויות בית משפט ולסמכויות ועדת חקירה ממלכתית לעניין זה. מעמדה ומעמד המלצותיה של ועדת בדיקה ממשלתית נופלים משמעותית מאלו של ועדת חקירה ממלכתית (לפי חוק הממשלה התשס"א-2001). דוגמה: ועדת וינוגרד לחקירת מלחמת לבנון השנייה, ועדת זיילר לחקירת תיפקוד המשטרה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: ועדת בדיקה ממשלתית
מחברת: למברגר, דורית (ד"ר)
שם  האתר: אזרחות לבגרות: מדינה יהודית ודמוקרטית במבחן המציאות
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הערות לפריט זה:


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית