הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתגומולקה, ולדיסלב
מחברת: אורלי אילני


ולדיסלב גומולקה היה נשיא פולין בשנים 1956 - 1970. בימיו נותרה פולין חלק ממדינות הגוש הקומוניסטי, אבל הקולקטיביזציה הכפויה של הקרקעות בוטלה, והונהגה ליברליזציה יחסית בכל הקשור בחופש הדיבור והעיתונות.

באופן חריג, איפשר גומולקה ליהודי פולין לעזוב את המדינה, אם היה ברצונם להגר למדינת ישראל. כך עלו לישראל כ- 35 אלף יהודים, חלקם מברית המועצות שהיו אזרחי פולין בעבר.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: גומולקה, ולדיסלב
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית