הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתלשכת הקשר נתיב
מחברת: אורלי אילני


"נתיב" הוא שמה של לשכת הקשר שהוקמה בשנת 1952 במשרד ראש הממשלה בישראל במטרה להגיע אל יהודי ברית המועצות הנתונים מאחורי מסך הברזל. הלשכה גייסה שליחים שיצאו לברית המועצות ועודדו את הפעילות היהודית - ציונית שם.

השליחים יצרו קשר עם יהודים, תוך סיכון עצמם וסיכון היהודים שאתם נפגשו. הם העבירו תשמישי קדושה, ספרים ללימוד עברית, ספרות עברית, ספרים העוסקים ביהדות ובתולדות עם ישראל (כולל ספרים ברוסית) וקלטות של שירים עבריים. מאז שנות התשעים עוסקת נתיב בארגון עלייתם של יהודים מברית המועצות לשעבר לישראל, ומאז 2007 גם בארגון עלייתם של יהודים דוברי רוסית שהיגרו לגרמניה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: לשכת הקשר נתיב
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית