הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתדרישה (ויזוב)
מחברת: אורלי אילני


עד סוף שנות השמונים הייתה הדרך היחידה לצאת מברית המועצות - לעשות זאת במסגרת איחוד משפחות. לשם כך היה על כל יהודי שביקש להגר מברית המועצות, לפנות אל קרוב משפחתו במדינה שאליה רצה להגיע, ולבקש ממנו שישלח "דרישה" (וויזוב).

בדרישה היה על קרוב המשפחה להצהיר בשבועה בפני נוטריון על הזיקה המשפחתית ביניהם, להזמין את היהודי שביקש להגר להצטרף אליו ולהתחייב לדאוג לפרנסתו. בהיעדר יחסים דיפלומטיים בין ברית המועצות לישראל, היה על שולח הדרישה למסור אותה בשגרירות פינלנד, שייצגה את ברית המועצות בישראל. רק לאחר שהדרישה הגיעה, היה היהודי המבקש יכול לפנות ללשכת המינהל המקומית בברית המועצות, למלא את הטפסים הנדרשים - ולקוות שלא ייתקל בסירוב.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: דרישה (ויזוב)
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית