הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתהמשטר הישן
מחברת: אורלי אילני


כינוי למשטר שקדם למהפכה הצרפתית. במשטר הישן היה כוחו של המלך בלתי מוגבל, והמעמד השלישי, המעמד של חסרי זכויות היתר שכלל את העירוניים והאיכרים, היה מופלה לרעה ביחס לכמורה ולאצולה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
ביבליוגרפיה:
כותר: המשטר הישן
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית