הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאספת המעמדות
מחברת: אורלי אילני


"אספת המעמדות" היא גוף שהתקיים בצרפת מאז 1302 ואליו נבחרו נציגים משלושת המעמדות בחברה: מן הכמורה, מן האצולה, ומן המעמד השלישי של חסרי זכויות היתר - שכלל את העירוניים והאיכרים.

 

במאי 1789, על רקע המשבר הכלכלי החמור שבו הייתה צרפת נתונה, החליט המלך לואי ה- 16 לחזור ולכנס את האספה שלא התכנסה מאז  1614. דיוני האספה הגיעו עד מהרה למבוי סתום - ונציגי המעמד השלישי הכריזו על עצמם כעל האסיפה הלאומית. מעשה זה היה הראשון בסדרת האירועים שהולידו את המהפכה הצרפתית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: אספת המעמדות
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית