הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסירובניקים
מחברת: אורלי אילני


מסורבי עלייה או סֵירוּבְנִיקִים היו אנשים שפנו לשלטונות ברית המועצות בבקשה לקבל אישור לעלות לישראל - ונתקלו בסירוב.

לאחר הגשת הבקשה היו הסירובניקים מפוטרים מעבודתם ונאלצו להתקיים מעבודות מזדמנות. היותם חסרי עבודה גרמה לעתים קרובות להעמדתם לדין בעוון טַפִּילוּת. קושי נוסף שעליו העידו ומעידים סירובניקים לשעבר היה החיים בצל חוסר הוודאות - מתי תסתיים תקופת הסירוב.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: סירובניקים
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית