הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתסמאיזדאט
מחברת: אורלי אילני


ספרות אסורה - "הוצאה לאור" מחתרתית בברית המועצות. הכינוי סַמְאִיזְדַאט הוא הֶלְחֵם של שתי מילים: סַמ (=באופן עצמי) + אִיזְדַאט (=הוצאה לאור). היו מעתיקים במחתרת יצירות ספרותיות או עיתונים אסורים על פי החוק, והעותקים המועתקים היו מועברים בסתר מיד ליד. פרסום מחתרתי נפוץ היה הספר "אקסודוס" שכתב הסופר ליאון יוריס, שהשפיע מאוד על פעילים ציוניים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון היסטוריה
מעבר ללקסיקון > לקסיקון יהודי המאבק
ביבליוגרפיה:
כותר: סמאיזדאט
מחברת: אילני, אורלי
שם  הפרסום מקורי: תולדוט
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות: 1. פרסום מקורי שנכתב עבור אתר תולדוט או שראה אור באתר תולדוט.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית