הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתחברה אזרחית
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


החברה האזרחית כוללת קבוצות של אזרחים, הפועלות במרחב הציבורי ביחד, למטרות שונות:
א. הבעת רעיונותיהם
ב. השגת המטרות עימן הם מזוהים
ג. העמדת דרישות מן המדינה
ד. דרישת דין וחשבון מן הנציגים שלהם (בשלטון) על פעולותיהם.

תפקידה של החברה האזרחית הוא, בעיקר, לתווך בין האזרחים לבין המדינה ובין החברה לבין אדם היחיד.
במדינה דמוקרטית החברה האזרחית ממלאת תפקידים חשובים, ובהם:
א. מימוש חופש ההתארגנות
ב. הגבלת כוח המדינה
ג. פיתוח מודעות של האזרחים לזכויותיהם ולחובותיהם האזרחיות
ד. פיתוח כישורי ההשתתפות הדמוקרטית של האזרחים
ה. העלאת נושאים שנויים במחלוקת למודעות
ו. גיוס והכשרה של מנהיגים פוליטיים דמוקרטיים לעתיד .

בחברה אזרחית מפותחת יש ריבוי של ארגוני מתנדבים (אִרְגוּנִים ווֹלוּנְטָרִיִים) ושל עמותות, הפועלים במרחב שבין המדינה לבין אזרחיה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: חברה אזרחית
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית