עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > דמוקרטיה > עקרונות הדמוקרטיה > זכויות אדם ואזרח
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
גזענות היא התייחסות שלילית לבני אדם (יחס של שִׂנְאָה או של אַפְלָיָה) בגלל הגזע שלהם, כלומר – המוצא שלהם או צבע העור שלהם.גזענות
מחברים: איתן רייך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


מהי גזענות?

גזענות היא התייחסות שלילית לבני אדם (יחס של שִׂנְאָה או של אַפְלָיָה) בגלל הגזע שלהם, כלומר – המוצא שלהם או צבע העור שלהם.

כמו כל אפליה (אַפְלָיָה = יחס לא שוויוני) גם הגזענות מנוגדת לזכויות האדם: הזכות לשוויון והזכות לכבוד. אם כן, יחס גזעני הוא התייחסות לא שוויונית אל אדם רק בגלל ההשתייכות שלו לקבוצה מסוימת.

גזענות מקומית וגזענות כללית

מבחינים בין שני סוגי גזענות: גזענות מקומית וגזענות כללית.

גזענות מקומית

הגזענות המקומית קשורה בסכסוכים מקומיים בין קבוצות או בין עמים.

א. הסכסוך גורם לכל קבוצה להרגיש שנאה ופחד כלפי בני הקבוצה השנייה.

ב. רגשות אלה (השנאה והפחד) גורמים ליחס של גזענות כלפי הקבוצה האחרת.

דוגמה: הסכסוך בין שני העמים: הישראלי והפלסטיני. סכסוך זה גורם בשני הצדדים לחששות. חששות אלה עלולים ליצור תופעות גזעניות: שנאת יהודים או שנאת ערבים.

גזענות מקומית כזאת יוצרת, בדרך כלל, רעיונות מוטעים (לא נכונים) על קבוצה שלמה. רעיונות כאלה עלולים לגרום להכללות, כגון: "כל ערבי הוא אדם רע" או "כל יהודי הוא אדם רע".

כינויי גנאי – כינויי גנאי רבים שמקובלים בחברה, נובעים מהכללות כאלה שקשורות בגזענות.

גזענות כללית

הגזענות הכללית היא תופעה רחבה יותר מן הגזענות המקומית, ואין לה קשר לסכסוך מסוים. הגזענות הכללית מבוססת על השקפת עולם (אִידֵיאוֹלוֹגְיָה) הבאה:

לקבוצה מסוימת יש תכונות שליליות.

תכונות אלה הן טבעיות ולא ניתן לשנות אותן.

דוגמאות:

א. אַנְטִישֵׁמִיוּת היא גזענות כללית. פירוש המושג: אַנְטִישֵׁמִיוּת נגד העמים השמיים, אך הכוונה היא נגד היהודים. בגרמניה הנאצית ניצל השלטון את התחושות הגזעניות של העם הגרמני כלפי היהודים, וחוקק חוקים לא שוויוניים כלפי היהודים. למשל: אסור ליהודים לגור במקומות מסוימים או לעבוד או להתחתן עם גרמנים.

בשם הגזענות ביצעו הנאצים פשעים רצחניים נגד גזעים ועמים שלמים, ובעיקר נגד היהודים.

ב. משטר האָפַּרְטְהַיְיד (הַפְרָדָה גִזְעִית) בדרום אפריקה היה משטר גזעני של הלבנים נגד השחורים. המשטר של הלבנים התייחס אל כל השחורים (שהיו רוב האוכלוסייה במדינה) כאל בני אדם נחותים, והוא שלל את זכויות האדם שלהם.

ביבליוגרפיה:
כותר: גזענות
מחבר: רייך, איתן
שם  הפרסום מקורי: אזרחות ודמוקרטיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית