הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > דמוקרטיה > עקרונות הדמוקרטיה > זכויות אדם ואזרח
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
הזכות לחופש התנועה היא הזכות של כל אדם לנוע בתוך ארצו וגם בין מדינות באופן חופשי לפי בחירתו.חופש התנועה
מחברים: איתן רייך; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


הזכות לחופש התנועה היא הזכות של כל אדם לנוע בתוך ארצו וגם בין מדינות באופן חופשי לפי בחירתו. בהכרזת האו"ם בדבר זכויות האדם נקבע בסעיף 13:

(1) כל אדם זכאי לחופש תנועה ומגורים בתוך כל מדינה.

(2) אדם זכאי לעזוב כל ארץ, לרבות את ארצו, ולחזור אל ארצו.

כך נקבע גם בישראל (בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו):

כל אדם חופשי לצאת מישראל, וכל אזרח ישראלי, שנמצא בחוץ לארץ, זכאי להיכנס לישראל.

מדוע יש הגבלות על הזכות חופש התנועה?

האם הזכות לחופש התנועה קיימת בכל מקום בעולם ובכל זמן? האם לכל אדם בעולם מותר לנוע כרצונו ממקום למקום, לבחור היכן יגור, לצאת מארצו ולשוב אליה? – לא. על הזכות לחופש התנועה יש הגבלות.

חופש התנועה ברחוב

כידוע לכם, גם ברחוב חופש התנועה שלנו מוגבל. האם הייתם רוצים שכולנו נוכל לעבור בכביש בכל מקום ובכל זמן שנרצה? ברור שזהו מצב של חוסר סדר, אשר עלול לסכן את חיינו. אם כן, הרמזורים, מעברי החצייה, חוקי התנועה והתמרורים מגבילים את חופש התנועה שלנו. באמצאות ההגבלות האלה אנו יכולים לקיים סדר חברתי, המאפשר להולכי הרגל ולנוסעים בכביש לנוע בביטחון.

חופש התנועה בבית-הספר

גם בבית-הספר מגבילים את חופש התנועה שלנו, וגם במקרה זה יש לכך הצדקה. למשל: נאסר עלינו לצאת מן הכיתה במהלך השיעור או לצאת משטח בית-הספר במהלך יום הלימודים. אמנם בכך פוגעים בחופש התנועה שלנו, אך הסיבות הן מוצדקות, למשל:

  • ביטחון אישי – אם נצא מבית-הספר, יש סכנה שניפגע.
  • סדר ומשמעת – אם כולנו נסתובב בכל פעם שיתחשק לנו, לא נוכל ללמוד.

פליטים וחופש התנועה בעולם (בין מדינות)

גם בעולם, בין מדינות, יש הגבלות על חופש התנועה. למשל: בזמן מלחמה אנשים נאלצים לעזוב את בתיהם, להשאיר את כל רכושם ולברוח מן הסכנה למדינה אחרת. כך הם נעשים פליטים חסרי כול. ובמקרים רבים גם אחרי שהמלחמות הסתיימו, אנשים אינם יכולים לשוב אל ארצם ואל ביתם.

דוגמאות:

בתקופת השואה באירופה (שהסתיימה בשנת 1945), נעקרו היהודים מבתיהם בארצות אירופה. ניצולי השואה היו פליטים חסרי כול, וחלק מהם הגיעו לישראל. גם מארצות ערב נמלטו יהודים רבים לישראל, וגם הם השאירו מאחור את כל רכושם והיו פליטים. במלחמת השחרור להקמתה של מדינת ישראל (בשנת 1948) ערבים שחיו כאן נאלצו לעזוב את בתיהם, והיו לפליטים.

והיום? – גם בימים אלה (שנת 2007) פליטים רבים נמלטים מארצותיהם, והם מגיעים למדינות אחרות וגם לישראל. לאחרונה הגיעו לישראל כמה מאות פליטים, אשר נמלטו מן המלחמה באזור דַרְפוּר במדינה סודן שבאפריקה.

ביבליוגרפיה:
כותר: חופש התנועה
מחבר: רייך, איתן
שם  הפרסום מקורי: אזרחות ודמוקרטיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית