הסדרי נגישות
ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודיםאקטיביזם שיפוטי
מחברת: אורלי אילני


מושג זה מבטא תפיסה שלפיה אין פעולה שהמשפט לא חל עליה, וכל פעולה נבחנת על-פי נורמות משפטיות מוגדרות בחוק או מתחייבות ממנו. לפי תפיסה זו, לא קיים "חלל" משפטי, אלא למשפט יש עמדה ביחס לכל נושא: "הכול יכול להיות שפיט", כולל סוגיות דת ומדינה.

גם חקיקת הכנסת והדרך שבה היא מתנהלת עומדים למבחן בג"צ ונבחנים בהתאם לערכיה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. המייצג העיקרי של תפיסה זו, נשיא בית המשפט העליון השופט אהרון ברק, סבור כי כל פעולה, גם פעולה פוליטית, יכולה להיבחן על-פי אמות מידה משפטיות וגם אי הכרעה היא הכרעה. עם זאת, לא כל דבר שפיט צריך לבוא לבית המשפט ולא כל בעיה חברתית שיש לה פתרון משפטי אכן יש לתת לה פתרון משפטי.

גישה זו הביאה להרחבת זכות העתירה לבג"צ. לפני עידן האקטיביזם השיפוטי, נדרש אדם שעתר לבג"צ להוכיח שיש לו אינטרס אישי ממשי וישיר בעניין הנדון, או שהוא נפגע באופן אישי. אם לא היו בידיו הוכחות אלה, היה בית המשפט דוחה את עתירתו בנימוק של היעדר "זכות עמידה". נימוק זה אפשר לבית המשפט להימנע מדיון בעתירות שנגעו לסכסוכים בעלי אופי קבוצתי, כמו רבות מהמחלוקות בנושאי דת ומדינה. אולם בעידן האקטיביזם השיפוטי הורחבה זכות העמידה, כך שגם לאזרח כפרט יש זכות להגיש עתירה, הן בסוגיות ציבוריות פוליטיות והן בסוגיות של דת ומדינה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: אקטיביזם שיפוטי
שם  הספר: דת, חברה ומדינה בישראל
מחברת: אילני, אורלי
תאריך: 2006
בעלי זכויות : ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית; ישראל. משרד החינוך. האגף לתכנון ופיתוח תוכניות לימודים
הערות: 1. המשך כותר: ספר אזרחות לתלמידים בחטיבה העליונה בבית הספר הכללי והדתי.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית