הסדרי נגישות
רמותתרבות פוליטית


תרבות פוליטית היא סך כל הערכים, האידיאולוגיות, העקרונות, הנורמות, האמונות והעמדות העומדים ביסודם של חוקים, כללי התנהגות ונהלים ארגוניים המסדירים את החיים במדינה.

עם זה, להבדיל מחקיקה, הקובעת מה אסור לעשות (ועל-ידי-כך גם מה מותר), ואשר מחייבת את האזרחים ואת מוסדות הממשל וניתנת לאכיפה, התרבות הפוליטית הינה נורמה מקובלת, לא-מחייבת באופן הניתן לאכיפה, הקובעת מה רצוי לעשות ומה רצוי לא לעשות, והיא מתפתחת מדור לדור ומכה שורשים בחיי המדינה ואזרחיה.

תרבות פוליטית דמוקרטית כוללת כמה נורמות התנהגות המבקשות להסדיר את פעילותם של האזרחים ושל הפוליטיקאים, ואת יחסיהם של האזרחים עם הפוליטיקאים ושל הפוליטיקאים עם ציבור האזרחים. נורמות אלה מגדירות את גבולות המשחק הפוליטי, תוחמות את תחומי הפעילות של השלטון ואת תחומי הפעילות העצמאית של האזרח, וקובעות את נסיבותיה, מידתה ותדירותה של השתתפות האזרחים בתהליכי קביעת המדיניות וקבלת ההחלטות.

דמוקרטיות צעירות, שתרבותן הפוליטית צעירה ובלתי-מושרשת, או כאלה שיש להן היסטוריה של תרבות פוליטית לא-דמוקרטית, צריכות לעמוד בתוקף על משמר הערכים והעקרונות הרצויים. ניתן לעשות זאת בעיקר בעזרת חינוך להשתתפות אזרחית פעילה, יצירת אווירה ציבורית נאותה וביסוס דעת-קהל בעלת השפעה. בסופו של דבר, ההגנה הטובה ביותר על הדמוקרטיה מפני מחריביה, ההגנה היחידה כמעט המוכרת לנו, היא תרבות פוליטית דמוקרטית מושרשת ואיתנה. במדינות שהצליחו לבסס תרבות פוליטית כזאת, לא יצליח בדרך-כלל כל משב רוח, קל יותר או חזק יותר, למוטט את אושיות הדמוקרטיה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: תרבות פוליטית
שם  הספר: רב שיח עם הדמוקרטיה : עקרונות וכללי המשחק
תאריך: 2001-2003
הוצאה לאור: רמות
הערות: 1. בשער גם: המכון לחקר הטיפוח בחינוך ליד המועצה הארצית של נשים יהודית בארה"ב. האוניברסיטה העברית בירושלים. בית הספר לחינוך. ‬
2. 4 כר' (ספר א-ד): ספר א. עקרונות וכללי משחק של הדמוקרטיה, זכויות האדם והאזרח, חירות ושוויון ; ספר ב. האזרח הריבון, שלטון החוק ; ספר ג. רשויות הממשל, להיות אזרח: תרבות פוליטית והשתתפות אזרחית, דמוקרטיה במשבר ; ספר ד. מדינת הלאום, מיעוטים לאומיים בדמוקרטיה והמיעוט הערבי בישראל.
3. יצא לאור בתמיכת הקרן על שם סמואל ורשאור ארה"ב, והקרן על שם קלמן ואידה וולנס ארה"ב.
הערות לפריט זה:

1. מתוך ספר שלישי, עמ' 44-46. עורכים: אילנה פלזנטל, קרי דרוק, חיים אדלר, ישראלית רובינשטיין.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית