הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכיים



אשקלון
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


עיר חוף דרומית, שהשתייכה לחמש ערי הפלישתים בתחילת תקופת המלוכה.

העיר מוזכרת בכתבים מצריים עתיקים, מהמאה ה-19 לפני הספירה, ונראה שבאלף השני לפני הספירה הייתה כפופה רוב הזמן לשלטון המצרי: כך גם בימי מכתבי אל עמארנה (מאה 14 לפני הספירה), בכתובת רעמסס השני (תחילת מאה 13 לפני הספירה), ובמצבת מרנפתח (סוף מאה 13 לפני הספירה).
לפי שופטים א' 18 אשקלון נכבשה על ידי בני ישראל בזמן התנחלות, אך הנוסח שבתרגום השבעים אומר שבני ישראל לא הורישו את תושבי עזה ואשקלון.
מבחינה היסטורית נראה שבתחילת המאה ה-12 לפני הספירה כבשו דווקא הפלישתים את אשקלון. חיזוק לעמדה זו יש בסיפורי שמשון (שופטים י"ד 19), ובפרשת נדודי ארון ה' לאשקלון לאחר מות עלי (שמואל א, ו' 17). גם בתקופת המלוכה נזכרת אשקלון כעיר ראשית בפלשת (שמואל ב, א' 20).
במאה ה-8 לפני הספירה נחלשה אשקלון וגבולותיה הצטמצמו, בגלל הלחץ האשורי, ולכך רומזת כנראה נבואת עמוס א' 8. מכאן ואילך מתרבות הכתובות האשוריות המעידות על כפיפותה של אשקלון לאשורים (בימי תגלת פלאשר השלישי, סרגון השני, סנחריב, אסרחדון, אשורבניפל). בתקופה הבבלית כפופה אשקלון לבבלים (כפי שנרמז בנבואות ירמיה כ"ה 20; מ"ז 5, 7; צפניה ב' 4, 7; וזכריה ט' 5; ובכתובות מבבל מימי נבוכדנאצר).
אשקלון הייתה לעיר מסחר צורית בתקופת הכיבוש הפרסי ובתקופה היוונית.
שוב עלתה אשקלון לגדולה, וזכתה לאוטונומיה, בסוף המאה השניה לפני הספירה. העיר נשארה בתפארתה בתקופה הרומית והביזנטית, ואופייה היה הלניסטי, למרות שהייתה בה גם קהילה יהודית גדולה. העיר פרחה גם בתקופה הערבית ובימי מסעי הצלב, והוחרבה בשנת 1270 על ידי הממלוכים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אשקלון
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית