הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאשדוד
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אחת מחמש ערי פלישתים בתחילת תקופת המלוכה, ששוכנת ליד הים התיכון.

באשדוד ישב אחד מסרני פלשתים (יהושע י"ג 3). כאשר הפלשתים לקחו בשבי את ארון ה' בימי עלי, הם הביאו אותו לאשדוד, למקדש דגון, האל הראשי של הפלישתים (שמואל א, ה' 1 ואילך). נראה שאשדוד הייתה עיר מפוארת, שכן עמוס הנביא מנבא את חורבנה של העיר (א' 8) ומזכיר את ארמנותיה (ג' 9). עוזיהו מלך יהודה כבש את אשדוד (דברי הימים ב, כ"ו 6), אבל אשדוד התאוששה והרחיבה גבולותיה בימי אחז בנו (שם, כ"ח 18).
אשדוד מוזכרת במקורות אשוריים מימי סרגון השני (סוף המאה ה-8 לפני הספירה): מלך העיר מרד באשור, סרגון כבש את העיר והפך אותה לפחווה אשורית, בעלת אוכלוסייה מעורבת. שוב מוזכרת העיר בימי סנחריב מלך אשור: בשנת 701 לפני הספירה יש באשדוד מלך שכפוף לאשור. כך גם ימי אסרחדון. הרודוטוס כותב שמלך מצרים צר על אשדוד 29 שנים ואז הכניעה. ובימי נבוכדנאצר אשדוד כפופה לבבל. בתקופה הפרסית נכללים בפחוות אשדוד חלקים מיהודה ועקרון.
בימי נחמיה נושאים תושבי ירושלים נשים אשדודיות שגרמו להתבוללות, עד ששפת הבנים היא "אשדודית" (נחמיה י"ג 24-23), ומצד שני, האשדודים ניסו לחבל בבנית החומות (נחמיה ד' 1 ואילך).
אשדוד פרחה בתקופה ההלניסטית ובימי החשמונאים, וגם בתקופה הרומית ואילך, תוך החלפת כובשים ומושלים.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אשדוד
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית