הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתתקציב המדינה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


תקציב המדינה מפרט את הסכומים שיוקצבו למשרדי הממשלה לשנת פעילות בכל סעיפי ההוצאה של כל משרד. הממשלה קובעת את התקציב בכל שנה, והיא מביאה אותו לאישור הכנסת כחוק: התקציב.

מכיוון שבחוק התקציב הממשלה מגדירה את הסכומים שיוקצבו לכל משרד ממשלתי, כלומר - לכל מטרה של הממשלה, חוק זה הוא הביטוי המובהק ביותר של מדיניות הממשלה.

מכיוון שהתקציב צריך לקבל את אישור הכנסת, הוא מייצג גם את הציבור על צרכיו, על רצונותיו ועל האינטרסים שלו.

לסיכום, המטרות של תקציב המדינה הן:

א. הוא נועד להשיג מטרות קולקטיביות לכלל הציבור ולחברה.

ב. הוא מבטא את סדרי העדיפויות של הממשלה ושל הכנסת.

ג. הוא מאפשר לקדם נושאים, פרויקטים ואינטרסים שונים.

הבנת התהליך, המתחיל בניסוח הצעת חוק התקציב על-ידי הממשלה ומסתיים באישור הסופי של הכנסת, חשובה מאוד, משום שהוא מאיר על סוגיות חשובות הקשורות למערכת היחסים בין הרשויות השונות ועל סוגיות הקשורות להגבלת השלטון ולעקרון הייצוג.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: תקציב המדינה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית