הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשכר מינימום
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


שכר מינימום הוא שכר העבודה הנמוך ביותר, אשר על-פי החוק מותר למעסיקים לשלם לעובדים.

שכר זה מייצג את רמת החיים המינימאלית של אדם עובד במדינה. גובה שכר המינימום שהמדינה קובעת, מושפע מתפיסת עולם סוציאל-דמוקרטית, הרואה בשכר המינימום כלי הכרחי להגנה על זכויות העובדים: זכותם לכבוד וזכותם שלא ינצלו אותם ניצול מחפיר.

היעד המרכזי המוצהר של המצדדים בקביעת שכר מינימום הוא להבטיח לעובדים את שכר שאין נמוך ממנו, וזאת כדי לשרת את היעד נוסף: הקטנת פערי ההכנסה והגדלת השוויוניות בהכנסות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: שכר מינימום
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית