הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתקו העוני
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


קו העוני הוא רמת הכנסה, אשר מי שמשתכר פחות ממנה – נחשב עני. כל מדינה קובעת את קו העוני שלה, במטרה לזהות את אלה אשר ההכנסות שלהם אינן מאפשרות להם קיום ראוי בחברה.

אנשים אלה זכאים לקבל מן המדינה סיוע וקצבאות שיאפשרו להם רמת חיים הוגנת.

בישראל קו העוני מוגדר: "מחצית מן החציון של ההכנסה הפנויה באוכלוסייה". חציון ההכנסה הוא רמת הכנסה, אשר ל-50% מהמשפחות יש הכנסה שווה לה או נמוכה ממנה, ול-50% האחרים יש הכנסה גבוהה ממנה. אם כך, משפחה שהכנסתה הפנויה נמוכה מ"קו העוני", נחשבת ענייה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: קו העוני
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית