עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > השואה והחברה הישראלית
ישראל. משרד המשפטים. רשומותתקציר
חוק איסור הכחשת השואה שהתקבל ב- 1986 קובע כי המפרסם דברים המכחישים את המעשים שבוצעו בתקופת השלטון הנאצי או דברי שבח והזדהות למעשים אלו, דינו – מאסר חמש שנים.חוק איסור הכחשת השואה, תשמ"ו - 1986 (7)


פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.

הגדרות

1. בחוק זה, "פשע כלפי העם היהודי" ו"פשע כלפי האנושות" - כמשמעותם בחוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י - 1950.

איסור הכחשת השואה

2. המפרסם, בכתב או בעל פה, דברים המכחישים את המעשים שבוצעו בתקופת השלטון הנאצי ושהם פשעים כלפי העם היהודי או פשעים כלפי האנושות, או ממעיטים את ממדיהם, בכוונה להגן על מבצעי הפשעים הללו או להביע להם אהדה או הזדהות, דינו - מאסר חמש שנים.

איסור פרסום אהדה לפשעי הנאצים

3. המפרסם, בכתב או בעל פה, דברים של שבח, אהדה או הזדהות למעשים שנעשו בתקופת השלטון הנאצי ושהם פשעים כלפי העם היהודי או פשעים כלפי האנושות, דינו - מאסר חמש שנים.

פרסום מותר

4. פרסום דין וחשבון נכון והוגן על פרסום האסור לפי חוק זה לא יראו כעבירה לפי חוק זה, ובלבד שלא נעשה מתוך כוונה להביע אהדה או הזדהות עם מבצעי הפשעים כלפי העם היהודי או כלפי האנושות.

הגשת אישום

5. כתב אישום על עבירות לפי חוק זה לא יוגש אלא בידי היועץ המשפטי לממשלה או בהסכמתו.

חיים הרצוג
נשיא המדינה

שמעון פרס
ראש הממשלה

יצחק מודעי
שר המשפטים

לקריאה נוספת:
חוק יום הזכרון לשואה ולגבורה, תשי"ט – 1959 (4)
חוק לעשיית דין בנאצים ובעוזריהם, תש"י – 1950
מוזיאונים ומכוני הנצחה

באתר יד ושם:
מבחר חומרים בנושא השואה והחברה הישראלית
חומר עזר לכתיבת עבודות חקר
"בחרנו בחיים" - תרומתם של ניצולי השואה למדינת ישראל בעשור הראשון לקיומה (תערוכה מקוונת)אל האסופה השואה והחברה הישראלית3

ביבליוגרפיה:
כותר: חוק איסור הכחשת השואה, תשמ"ו - 1986 (7)
שם  הספר: הצעות חוק
תאריך: [-]
בעלי זכויות : ישראל. משרד המשפטים. רשומות
הוצאה לאור: ישראל. משרד המשפטים. רשומות
הערות לפריט זה:

1. ה"ח 1743


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית