הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמשפט אזרחי
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


המשפט האזרחי הוא ענף של המשפט, והוא עוסק ביחסים שבין אדם לחברו.

הנושאים של המשפט האזרחי, הם, בין השאר:

• דיני החוזים – אלה הם כללים שקובעים איך לכרות חוזים, אילו חוזים אסור לכרות, מה קורה כשצד אחד מפר חוזה, איך מבטלים חוזה.

• דיני נזיקין – אלה הם כללים שעוסקים במקרים שאדם הזיק לאדם אחר, כגון: נזקים לרכוש או לגוף כתוצאה מתאונת דרכים.

• משפט מסחרי – אלה הם כללים שקובעים, בין השאר, אילו סוגי חברות מסחריות קיימות, איך מקימים חברה, איך מפרקים חברה, מה הם אמצעי התשלום הקיימים במשק.

• דיני משפחה – אלה הם כללים המסדירים את היחסים בין בני זוג.

בסכסוך אזרחי בעלי הדין הם התובע והנתבע. התובע מבקש מבית המשפט שיקבע שהנתבע אחראי כלפיו, ושיפסוק שזכות כלשהי מגיעה לו מן הנתבע, או שהנתבע יפצה אותו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: משפט אזרחי
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית