הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאמנה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


אמנה היא הסכם בין מדינות ובין ארגונים בינלאומיים. אמנות נחתמות בנושאים, אשר למדינות שונות יש בהם עניין משותף, כגון: נושאים כלכליים, חברתיים, תרבותיים או צבאיים.

כל מדינה שחתמה על אמנה צריכה לאשרר אותה, כלומר – לאשר אותה בתוך המשפט הפנימי של אותה המדינה. רק מדינות שאשררו את האמנה, מחויבות לה. במשפט הבינלאומי אין חוקים, אלא הוא מבוסס על אמנות ועל מנהגים.

בין האמנות החשובות: מגילת האו"ם; אמנות ז'נבה, שעוסקות ביחס לשבויי מלחמה, ללוחמים ולפצועים בזמן מלחמה; אמנת מאסטריכט, שחתמו עליה מדינות האיחוד האירופי; אמנת האו"ם בדבר זכויות הילד.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: אמנה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית