הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתאזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


אזרחות היא מעמד שמדינה נותנת לאדם. מעמד זה כולל מערכת של זכויות ושל חובות משפטיות, המבטאות את הקשר המשפטי בין הפרט לבין המדינה.

האזרחות היא זכות יסוד: לכל אדם יש זכות להיות אזרח של מדינה כלשהי.
פליט הוא מי שאינו אזרח של מדינה כלשהי.

כל מדינה קובעת מי הם אזרחיה על-פי שני עקרונות יסוד:
א. זיקת הדם – אזרח המדינה הוא מי שקשור בקרבת דם (קרבה משפחתית) לאזרח אחר.
ב. זיקת הקרקע – אזרח המדינה הוא מי שנולד בה.

מדינת ישראל היא מדינה יהודית, וכל יהודי זכאי להתאזרח בה מכוח חוק השבות ומכוח חוק האזרחות. כמו כן, אזרח ישראלי הוא מי שנולד בישראל, מי שנולד לאזרח ישראלי או מי שנישא לאזרח ישראלי (בתנאים מסוימים).


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: אזרחות
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית