הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתשלטון העם
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


עיקרון דמוקרטי יסודי הנותן ביטוי לריבונות העם ולעובדה שהעם עצמו הוא מקור כל הסמכות במדינה.

העם במשמעות זאת הוא: כלל האזרחים וכל קבוצות האזרחים השונות זו מזו, החיות במדינה.

אם כן, העם כולל את הרוב ואת קבוצות המיעוט השונות גם יחד, והמשותף לכול הוא היותם אזרחים שווי זכויות של המדינה. הביטוי החשוב ביותר של שלטון העם הוא בחירות חופשיות. בבחירות אלה האזרחים בוחרים את נציגיהם במוסדות השלטון.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: שלטון העם
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית