הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתצבא
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


הצבא הוא ארגון, המאגד את כל הכוחות הלוחמים במדינה, והוא כפוף לישות מדינית כלשהי.

מטרותיו: להבטיח את קיומה של המדינה, לממש את ריבונותה, להגן עליה ולשמור על שלמותה הטריטוריאלית.

ברוב המשטרים הדמוקרטיים ארגון כזה ממוסד בחוק, והוא כפוף להחלטות של הממשל הנבחר. בדרך כלל, הצבא מחזיק במונופול על שימוש בנשק כבד במדינה, ועיקר פעילותו היא לוחמה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: צבא
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית