הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםדניאל
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


ספר דניאל נקרא על שם האיש דניאל, "איש חמודות", שקורותיו וחזיונותיו הם תוכן הספר.

בספר מסופר אודות דניאל ושלושת חבריו (חנניה, מישאל ועזריה) שהוגלו מיהודה על ידי נבוכדנאצר מלך בבל, ועברו בחצר המלכות בבבל התנסויות קשות וזכו בניסים ובהצלות. דניאל הוא פותר חלומות "מקצועי" ואף חולם חלומות וחזיונות שאותם אין הוא יודע לפתור. חזיונותיו מתאימים לתקופה הבבלית, הפרסית והיוונית, עד ימי אנטיוכוס אפיפנס, בשנת 165 לפני הספירה. במהלך הדורות היו שניסו לחשב את "קץ הימים" בהסתמכם על פסוקים ורמזים מספר דניאל.
הספר כתוב ברובו ארמית.
בספר יחזקאל מוזכר דָּנִאֵל אחר, אחד משלושה צדיקים קדמוניים ואגדיים, מצדיקי האומות בימי קדם : נוח, דנאל ואיוב (י"ד 14 ואילך). שלושתם ינצלו בצידקתם מכל פורענות, אך לא יצליחו להציל אף אחד, אפילו לא את בניהם. דמותו של דנאל אינה דומה לדניאל של ספר דניאל המאוחר, אולם היא תואמת לדמותו של דַנְאִל (דנאיל = דן בחסד האל,שופט צדק) שבכתבי אוגרית.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: דניאל
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית