הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתבחירות דמוקרטיות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


הבחירות הן דמוקרטיות רק אם הן יתקיימו בהן שישה תנאים הכרחיים, המבטיחים את מימוש עקרונות הדמוקרטיה.

1. כלליות: כל אזרחי המדינה ללא הבדל דת, גזע ומין, החל מגיל הנקבע בחוק, זכאים להשתתף בבחירות: לבחור ולהיבחר. (מימוש של עקרון השוויון)

2. שוות: לכל בוחר יש קול אחד וערכם של כל הקולות שווה. (מימוש של עקרון השוויון)

3. מחזוריות: הבחירות נערכות אחת למספר שנים, בהתאם לחוק. מחזוריות הבחירות קוצבת את תקופת שלטונם של הנבחרים. (מימוש של עקרון הגבלת השלטון)

4. תחרותיות: ההתמודדות בבחירות היא בין שני מתמודדים או בין שתי מפלגות לפחות. (מימוש של זכות הבחירה ושל עקרון שלטון העם)

5. חופשיות: כל אזרח ואזרחית רשאים להתמודד בבחירות (בכפוף למגבלות הקבועות בחוק). הבחירות בין המועמדים מתקיימות באווירה של חופש לבוחרים ולנבחרים.  (מימוש של עקרון החירות)

6. חשאיות: הליך הבחירות הוא חשאי, והבוחרים אינם חייבים לתת דין וחשבון על בחירתם. (מימוש של עקרון החירות ושל עקרון חופש הבחירה) .


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
מעבר ללקסיקון > זכותי לדעת
ביבליוגרפיה:
כותר: בחירות דמוקרטיות
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית