הסדרי נגישות
עמוד הבית > ישראל (חדש) > שלטון וממשל > רשויות השלטון > מפלגות עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > חיי דת בתקופת השואהעמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > אידיאולוגיות, תנועות וזרמים > הרעיון הלאומי היהודי > זרמים לא ציוניים
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהתקציר
הסתדרות עולמית של יהודים חרדים. נוסדה בשנת 1912 בקטוביץ, פולין. עד למלחמת העולם השניה התנגדה אגודת ישראל לציונות, אך מלחמת העולם השניה והשואה, חוללו שינויים בדרכה, וכיום היא משמשת כמפלגה חרדית במדינת ישראל.אגודת ישראל
מחברת: חווה ברונשטיין


פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.

הסתדרות עולמית של יהודים חרדים. נוסדה בשנת תרע"ב (1912) בקטוביץ, פולין. אגודת ישראל ראתה בתורה ובמסורת בסיס לקיומו ולנצחיותו של עם ישראל. היוזמה להקמת הארגון הגיעה מ'האיגוד החופשי לענייני היהדות החרדית בגרמניה', שעסק במשך שנים בליכוד היהדות החרדית וביצירת חזית אחידה כנגד חדירת רעיונות חילוניים לחיי היהודים. חלקה המערב-אירופי הושפע מן האסכולה האורתודוקסית של ר' שמשון רפאל הירש, ומטרתה הייתה 'לפתור את כל שאלות היהודים ברוח התורה'. אגודת ישראל הגיעה להישגים ניכרים בתחום החינוכי והחברתי, ומבחינה פוליטית הייתה לגוף המייצג את עניני היהדות החרדית בפני הרשויות. עד למלחמת העולם השניה התנגדה אגודת ישראל לציונות, אך התמורות בחיי האומה, בייחוד עקב מלחמת העולם השניה והשואה, חוללו שינויים בדרכה, וכיום היא משמשת כמפלגה חרדית במדינת ישראל.

באתר יד ושם:
ערכי לקסיקון נוספים בנושא חיי דת בתקופת השואה
בקדושה ובגבורה- מבט על אורח החיים הדתי בתקופת השואה (תערוכה מקוונת)
לחיות בכבוד ולמות בכבוד – שמירה על חיי הדת (תערוכה מקוונת)אל האסופה חיי דת בתקופת השואה3

ביבליוגרפיה:
כותר: אגודת ישראל
שם  הספר: שבר בת עמי : פרקים בתולדות היהדות הדתית בתקופת השואה
מחברת: ברונשטיין, חווה
תאריך: 2002
בעלי זכויות : יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הוצאה לאור: יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית