הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי החברה > אזרחות ומדע המדינה > דמוקרטיה > עקרונות הדמוקרטיה > זכויות אדם ואזרח
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית


תקציר
הזכות לשוויון משמעה יחס שווה לכל בני האדם. זכות זו כוללת בין היתר שוויון בין שונים, שוויון בפני החוק והעדפה המתקנת מצב של חוסר שוויון בין קבוצות בחברה.הזכות לשוויון
מחברים: מיכל ברק; מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


זכות בסיסית בחברה דמוקרטית

שוויון משמעו יחס שווה לכל בני האדם – מבלי להפלות ביניהם. הזכות לשוויון מבוססת על כך שכל בני האדם שווים זה לזה, כלומר: אין אנשים שהם שווים יותר מאחרים. זכות זאת היא זכות בסיסית בחברה דמוקרטית.

יחס לא שוויוני פוגע בכבוד האדם ובחברה כולה

הזכות לשוויון חשובה ביותר, משום שיחס לא-שוויוני פוגע בכבוד האדם. תחושה של חוסר שוויון היא אחת התחושות הקשות ביותר. יחס כזה פוגע בערך העצמי שלנו, גורם לנו לחוש קיפוח, תסכול, חוסר שייכות לחברה ואי-רצון להשתתף בחיי החברה.

יחס לא-שוויוני פוגע לא רק בפְּרָט אלא גם בחברה כולה: הוא הורס את היחסים בין בני האדם, פוגע בתחושת השייכות שלנו לחברה ופוגע בכוחות שמאחדים את החברה.

איך יוצרים שוויון בין שונים?

הזכות לשוויון היא זכות מורכבת, מכיוון שבני האדם שונים זה מזה. כל אדם הוא עולם בפני עצמו. אם כך, איך יוצרים שוויון בין שונים? – על-פי הפילוסוף היווני אריסטו (המאה ה-4 לפני-הספירה): יש לתת יחס שווה לשווים ויחס שונה לשונים – בהתאם לשוני ביניהם. כלומר: בכל עניין נבדוק אם בני האדם שווים זה לזה או שונים זה מזה לגבי אותו עניין.

דוגמה: בחירה של נציג/ה בוועד הכיתה לעומת בחירה של נציג/ה בתחרות ספורט.

לעניין הבחירה של נציגים לוועד הכיתה אין הבדל בין תלמידים שצבע השיער שלהם ג'ינג'י, לבין אלה שצבע השיער שלהם שחור. ההבדל בצבע השיער כלל אינו קשור לבחירות לוועד הכיתה. לכן, כל הילדים צריכים להיות שווים כמועמדים לוועד הכיתה.

לעומת זאת, בבחירת נציגים לתחרות ארצית בקפיצה לגובה יש הבדל בין ספורטאים מוכשרים לבין מי שאינם ספורטאים מוכשרים. לעניין זה ייבחרו רק נציגים שהם ספורטאים מוכשרים.

שווים בפני החוק

לכולנו יש זכות לשוויון בפני החוק. המשמעות היא שאותו החוק חל על כל האזרחים, והוא מחייב את כולנו בצורה שווה, ללא קשר למוצא שלנו או למעמד שלנו בחברה.

הזכות לשוויון הזדמנויות

הזכות לשוויון כוללת גם את הזכות לשוויון הזדמנויות. אם כך, על אף שאנו שונים זה מזה, לכולנו יש הזדמנות שווה להגיע לאותם ההישגים. בהמשך לדוגמה שלמעלה (על בחירת נציג/ה בתחרות ספורט): אמנם ההזדמנות להתאמן ולהשתפר בספורט ולהתמודד על מקום בתחרות הארצית מגיעה באופן שווה לכל התלמידים בכיתה, אך, בסופו של דבר, רק הספורטאים הטובים ביותר ייבחרו לייצג את הכיתה בתחרות הארצית.

הַעְדָפָה מְתַקֶנֶת

חוסר שוויון הזדמנויות, שהיה בעבר בחברות רבות, גורם לכך שעד היום קבוצות מסוימות נמצאות בעמדה טובה פחות מאחרות. למשל, יש חֲבָרוֹת, אשר בעבר הִפְלוּ את הנשים ולא נתנו להן הזדמנות שווה (כמו לגברים). עם הזמן חברות אלה החליטו לתת הזדמנות שווה לכול. אך לאחר שנים רבות של חוסר שוויון, גם עכשיו היכולת של הנשים להתמודד על תפקידים טובים או להתקדם – פחותה משל הגברים.

כדי לתקן את חוסר השוויון, יוצרים העדפה מתקנת. כלומר: נותנים לקבוצה החלשה (בדוגמה שלנו: לנשים) יחס טוב יותר מאשר לאחרים, ומקדמים אותה על חשבון קבוצות אחרות. אם כן, ההעדפה המתקנת נועדה לתקן חוסר שוויון שהיה בעבר, ולהעניק שוויון הזדמנויות אמתי לכולם.

חוקים המגנים על השוויון

בישראל הזכות לשוויון הוכרה בפסקי דין רבים של בית המשפט העליון, והיא נחשבת חלק מן הזכות לכבוד, אשר נכללה בחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו. לכן נחקקו חוקים רבים להגנה על השוויון, כגון: חוק: שיווי זכויות האישה (מגן על שוויון זכויות לנשים ולגברים), או חוק: שוויון זכויות בעבודה (מגן על השוויון בקבלה לעבודה).

ביבליוגרפיה:
כותר: הזכות לשוויון
מחברת: ברק, מיכל
שם  הפרסום מקורי: אזרחות ודמוקרטיה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2007
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית