הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > האוכלוסיות המקומיות > משתפי פעולה ורוצחים
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהתקציר
אשר מאיר, יליד הולנד, 1922. בעדותו מתאר מאיר אשר את התנהגות האוכלוסייה המקומית בהולנד, שיתוף פעולה עם הנאצים והלשנות על מסתור של יהודים. מעדותו של מאיר אשר אודות התנהגות האוכלוסייה המקומית בהולנד במהלך הכיבוש הנאצי


פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.

אשר מאיר, יליד GRONINGEN, הולנד, 1922.
משפחה עם שישה ילדים, אביו היה רב ראשי של המחוז; עד 1942, המשיך ללמוד וסיים כלבורנט כימי; אחרי הלימודים, הצליח להסתתר יחד עם אחיו, אצל שכנים; אחר כך עבר ל- HENGELO בצפון הולנד, והסתתר בחווה שנתיים וחצי, עד אפריל 1945; בגמר המלחמה, חזר לבית ב- GRONINGEN, ולאחר שקיבל עבודה, עבר ל- AMSTERDAM, שם הוא חי, התחתן ב- 1946, ועלה ארצה במאי 1949, לקיבוץ מעין צבי, שם הייתה משפחתו.

…האוכלוסיה ההולנדית בכללותה היתה בזמן הכיבוש רוב רובה מאוד פאסיבית. הם גידפו והם קיללו, אבל יחד עם זה לא עשו שום דבר.

ש. לא היו פרטיזנים, או פעולות כאלה?
ת. המחתרת היתה קיימת, אבל היא היתה קטנה מאוד, ולמעשה, המחתרת בהולנד היתה הרבה יותר קטנה והרבה פחות מאורגנת מלמשל בבלגיה, או בצרפת. ומידת שיתוף הפעולה עם הגרמנים היתה הרבה יותר גדולה בהולנד מבבלגיה ובצרפת.

ש. באיזה מובן שיתוף פעולה?
ת. לציית להוראות.

ש. זה באופי של ההולנדים, אני חושבת, לא?
ת. לציית להוראות, זה באמת היה טוב, ובמקרה הפחות טוב לעזוב. אז לכן בצד אחד ליהודים היה קשה מאוד למצוא הסתר, ומצד שני היו הולנדים שהלשינו ומסרו יהודים שהיו בהסתר. יש למשל, מכתב שפורסם בספר קטן על כרונינגן בתוך המלחמה, שכתוב על ידי אשה למשטרה בעיר, לראש המשטרה, שהיה ידוע כנאצי גדול, שברחוב שלה גרה משפחה יהודית. איך זה ייתכן? אחרי שכל היהודם כבר היו במחנות - איך ייתכן. טוב, הם נשלחו בצורה זו או אחרת, אבל המכתב הזה, ראש המשטרה רשם שכבר טיפלו בזה.

לקריאה נוספת:
הולנד
מזיכרונותיו של שלום אילתי על האוכלוסיות המקומיות
מזיכרונותיה של מאשה גרינבאום על אוכלוסיות מקומיות ששיתפו פעולה עם הגרמנים

באתר יד ושם:
עדויות נוספות בנושא אוכלוסיות מקומיות
חומרי עזר לכתיבת עבודות חקר בנושא אוכלוסיות מקומיות
מבחר חומרים בנושא אוכלוסיות מקומיות

 

 

 אל האסופה אוכלוסיות מקומיות3

ביבליוגרפיה:
כותר: מעדותו של מאיר אשר אודות התנהגות האוכלוסייה המקומית בהולנד במהלך הכיבוש הנאצי
שם  הפרסום מקורי: יד ושם : מרכז המידע אודות השואה
תאריך: -
בעלי זכויות : יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הוצאה לאור: יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הערות: 1. מידע זה מופק על ידי צוות בית הספר המרכזי להוראת השואה ובסיוע אגפי יד ושם השונים.
הערות לפריט זה:

1. ארכיון יד ושם 033c/3064 .


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית