הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםזרובבל
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


זרובבל הוא בן שאלתיאל, שהוא בנו הבכור של המלך יהויכין, שגלה לבבל בגלות יהויכין (598 לפני הספירה). זרובבל היה מראשי העולים בשיבת ציון (עזרא ג' 2, 8; נחמיה י"ב 1 ועוד). לפי דברי הימים א, ג' 19 זרובבל הוא בן פדיה, בנו השלישי של יהויכין. בכל מקרה, הריהו צאצא ישיר ומכובד של בית דוד, והתמנה לפחה בירושלים מטעם השלטון הפרסי (חגי א' 1).

החוקרים מנסים לזהותו עם ששבצר, שהיה מבית דוד ונשיא ביהודה בימי שיבת ציון, או לאפיין את הקשרים המשפחתיים שביניהם ואת הרצף שבשלטונם.
ההתעוררות המשיחית של ימי שיבת ציון הייתה קשורה בזרובבל, נצר לבית דוד, ומתבטאת בנבואותחגי וזכריה (חגי ב' 23-20; זכריה ד' 14-6; ו' 15-9).
זרובבל עסק בשיקום בית המקדש וחומות המקדש, ואף נראה שעמד בראש טקס חנוכת בית המקדש השני, בשנת 515 לפני הספירה. ייתכן שהודח מתפקידו בגלל חשד למרד בשלטונות (עזרא ה' 8 ואילך). סופו אינו ברור.
השם זרובבל הוא שם אכדי, שהוראתו היא: זרע בבל.

לקריאה נוספת באתר לקסיקון לתרבות ישראל:
זרובבל בן שאלתיאל


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: זרובבל
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית