עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > גרמניה הנאצית והיהודים 1933-1939
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהתקציר
שלוש תגובות שונות של יהודי גרמניה לחרם הכלכלי וחוקי אפריל 1933, שפורסמו בעיתונות לאחר החרם.מתגובות יהודי גרמניה לחרם הכלכלי וחוקי אפריל 1933


פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.

"בבושה עמוקה ובזעם קיבלנו אנו, יהודי גרמניה, את החרם שהוכרז נגדנו ושמשך קיומו הקצר וביצועו השקט להפליא אין בהם כדי לפצותנו על העלבון הכבד והצער... הצעדים שבאו אחרי החרם נועדו לפגוע בקיום היהודי בכללו: רק אנשים שבעורקיהם זורם דם גרמני, נאמר בהנמקה, יכולים לייצג באישיותם את רוממותה של המדינה ואת כבודה של התרבות הגרמנית... אין אנו סבורים כי העקרונות הללו יוכלו לעמוד בפני שיקול דעת אחראי.... אנו חוששים שביצועם יפגע לא רק בחלק שם העם הגרמני... אלא גם לא יוסיף כבוד לתרבות הגרמנית ולשמה הטוב של גרמניה בעולם כולו... "

תגובה ליברלית: מתוך מאמר ב- CV Zeitung 6.4.33 , בטאון היהודים הליברלים

"יהדות גרמניה מילאה במסירות את חובותיה כלפי המדינה הגרמנית כמו כל קבוצת אוכלוסייה אחרת. על כך מתבססת תביעתה לשמור על מרחב המחיה שלה גם בסדר החדש בגרמניה.... היהודים והגרמנים עומדים שוב מול השאלה היהודית בחיפוש אחרי פתרון טוב יותר מזה שהיה בעבר.... היהודים הינם קבוצה בעלת ייחוד משלה ובהתאם לכך צריכה להיות השתלבותם במדינה בדרך ייחודית. מבין חצי מיליון יהודים היושבים בגרמניה יוכלו רק חלק להגר ורק חלק מהם יוכלו להגר לפלסטינה ולשוב שם אל האדמה והעבודה. אסור לתת לאלו שיישארו בגרמניה לרעוב... על יהדות גרמניה ללחום למען אמנציפציה חדשה, אך בדרכים חדשות. ... במובנים שבהם אנו כיהודים השבים להיות מושרשים באתניות שלהם נוכל לשרת את בניינה של גרמניה, נוכל להימנע מהשגיאות ומהמצוקים שהביאו אותנו לאסון של היום."

תגובת הציונים: מתוך מאמר של הוגו רוזנטל ב- 30.5.33 Juedische Rundschau

"יהודי גרמניה הועמדו באופן פתאומי מול אירועים ועובדות שעוצמתם מדברת אל ליבנו. מה שהשגנו במשך זמן רב כל-כך עומד פתאום בסימן שאלה... מי שמאמין בכך שיש משמעות להיסטוריה היהודית אינו יכול לראות במבחן קשה זה צירוף מקרים. רק כוח עליון יכול לדבר אלינו בשפה קשה זו .... האם נתעלם מאצבע אלוהים זו ? האם איננו מוכרחים להכיר בחוסר הישע שלנו, בכישלון כל הניסיונות לשנות את גורלנו ובנזק שגרמו כל הניסיונות הטיפשיים למצוא משענת בידידי שקר ? אין לנו לסמוך אלא על אבינו שבשמיים !! ...

אחים לאמונה ! אל תשברו ! סבל קשה פוקד אותנו, אך על-פי דברי הנביאים אלה הם חבלי המשיח המבשרים על ישועה בעתיד.... היו נאמנים לאל כי הוא וישועתו לא ייכשלו !

תגובה אורתודוכסית - כרוז של ארגון הרבנים האורתודוכסים בגרמניה , פורסם ב- 6 באפריל 1933 ב- Israelitisches Familienblatt

לקריאה נוספת:
חרם אחד באפריל 1933
ארגון החרם של ה-1 באפריל 1933 : הוראת המפלגה הנאציונל-סוציאליסטית

באתר יד ושם:
מקורות רשמיים נוספים בנושא גרמניה הנאצית והיהודים 1933-1939
מבחר חומרים בנושא גרמניה הנאצית והיהודים 1933-1939
המוזיאון החדש – גרמניה הנאצית והיהודים 33-39אל האסופה גרמניה הנאצית והיהודים 1933-19393

ביבליוגרפיה:
כותר: מתגובות יהודי גרמניה לחרם הכלכלי וחוקי אפריל 1933
שם  הפרסום מקורי: יד ושם : מרכז המידע אודות השואה
תאריך: -
בעלי זכויות : יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הוצאה לאור: יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הערות: 1. מידע זה מופק על ידי צוות בית הספר המרכזי להוראת השואה ובסיוע אגפי יד ושם השונים.
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית