הסדרי נגישות
עמוד הבית > מדעי הרוח > היסטוריה > שואה > גרמניה הנאצית והיהודים 1933-1939
יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורהההיטלר יוגנד שורפים ספרים ונשבעים אמונים להיטלר, גרמניה, לפני המלחמה.
צלם: -ההיטלר יוגנד שורפים ספרים ונשבעים אמונים להיטלר, גרמניה, לפני המלחמה.

שימו לב לאופי השבעת ילדי תנועת הנוער ההיטלראית "ההיטלריוגנד". השבעה זו נעשת בעודם שורפים ספרים שהוגדרו כבעלי השפעה שלילית על התרבות הגרמנית. מדוע לדעתכם בחרו לערוך את טקס ההשבעה דווקא בזמן שריפת הספרים?


לתמונה מוגדלת


ההיטלריוגנד היתה תנועת הנוער הנציונל-סוציאליסטית. בדצמבר 1936 פורסם חוק המחייב את כל בני 10 עד 18 להשתייך לתנועת הנוער. המבנה הארגוני בה היה צבאי: כיתות, מחלקות ופלוגות. ההיטלריוגנד היתה תוצאה ישירה של האידיאולוגיה ההיטלרית, שראתה בדור הצעיר את העתודה העתידה לקיים את 'הרייך בן אלף השנים'. אחד העקרונות החשובים בחינוך הנאצי התבטא בהפעלה מתמדת ובדרבון מתמיד לאקטיביזם. שיטה זו הופעלה על הצעיר מרגע היכנסו לשורות התנועה ועד היותו לחייל או לאיש ס"ס. הוא צויד לא רק במדים אלא גם בפגיון. בהגיעם לגיל 19 גויסו הצעירים לשירות חובה לעבודה למען הרייך. כך עלה בידי המפלגה הנאצית להטיל את מרותה ואת פיקוחה על הצעירים הגרמניים. המטרה העיקרית בעיצוב הנערות היתה להכשירן להיות אימהות לילדים בריאים מבחינה גנטית, שאותם יחנכו ברוח הנציונל-סוציאליזם. רבים מאותם צעירים ששוכנעו ונשבו לרעיונות הנאציים בעת חברותם בתנועת הנוער היו בהתבגרם למבצעי 'הפתרון הסופי'.

לקריאה נוספת:
היטלריוגנד  

באתר יד ושם:
תצלומים נוספים בנושא גרמניה הנאצית והיהודים 1933-1939
עדות וידאו – צבי בכרך – יהודי גרמניה ערב פרוץ מלחמת העולם השניה
המוזיאון החדש – גרמניה הנאצית והיהודים 33-39

פריט זה הוא חלק ממאגר מידע בנושא השואה שהוקם בשיתוף: בית הספר המרכזי להוראת השואה ומטח.


אל האסופה גרמניה הנאצית והיהודים 1933-19393

ביבליוגרפיה:
כותר: ההיטלר יוגנד שורפים ספרים ונשבעים אמונים להיטלר, גרמניה, לפני המלחמה.
צלם: -
שם  הפרסום מקורי: יד ושם : מרכז המידע אודות השואה
תאריך: -
בעלי זכויות : יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הוצאה לאור: יד ושם - רשות הזכרון לשואה ולגבורה
הערות: 1. מידע זה מופק על ידי צוות בית הספר המרכזי להוראת השואה ובסיוע אגפי יד ושם השונים.
הערות לפריט זה:

1. ארכיון סרטים ותצלומים, יד ושם, פריט מס' 135FO1.


הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית