הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםקהלת
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


שם אחת מחמש המגילות שבכתובים. נהוג לקרוא אותה בחג הסוכות.

שם הספר לקוח מכותרת הספר: "דברי קוהלת בן דוד מלך בירושלים", אך משמעותו אינה ברורה. ייתכן שהשם קשור לשורש קָהָל, ולשלמה שהקהיל את העם במקדש (מלכים א, ח' 1), או לאדם שנואם בקהל (לפי התרגומים ליוונית וללטינית, ולפי קוהלת רבה, א, ב: "למה נקרא שמו קוהלת? שהיו דבריו נאמרים בהַקְהֵל").
יום הַקְהֵל, או מצוות הַקְהֵל: כינוי ליום שבו עלו ישראל לירושלים, ביום א' של חול המועד סוכות, אחת לשבע שנים, בשנת השמיטה, כדי לשמוע את קריאתו של המלך בתורה, בספר דברים (דברים ל"א 13-10).
בית הילל ובית שמאי נחלקו אם לכלול את ספר קוהלת בכתבי הקודש, וניצח בית הילל שקבע שבספר קוהלת יש קדושה.
לפי המסורת, הספר נכתב על ידי שלמה בזקנתו (שיר השירים רבה, א, א, י), אולם הספר נשען על ספרות החוכמה הכלל עולמית. בלשון הספר יש תכונות של עברית משנאית מאוחרת, והשפעות של מילים בארמית וביוונית ותפישות עולם מאוחרות.
במהלך הספר בוחן החכם איזו דרך בחיים מעניקה משמעות ונצחיות לאדם, והוא שולל אותן בזו אחר זו, עד למסקנתו שרק יראת אלוהים היא הדרך הנכונה, המספקת משמעות וניצחיות למעשי האדם. מסקנה זו שבסוף הספר, נחשבת אצל חוקרים אחדים כתוספת מאוחרת, העומדת בסתירה לרעיונותיו האחרים של קוהלת, אולם בזכותה ניכלל הספר בין כתבי הקודש.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: קהלת
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית