הסדרי נגישות
גשר מפעלים חינוכייםאחיתופל
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים


אחיתופל הגילוֹני , מהעיר גילֹה שליד ירושלים, היה מיועציו של דוד (דברי הימים א, כ"ז 33), והפך ליועצו הראשי של אבשלום שמרד בדוד אביו (שמואל ב, ט"ז 22-21; י"ז 16-1).

חז"ל מנסים להבין את סיבת בגידתו בדוד, ומשערים שבת שבע היא נכדתו של אחיתופל, בת בנו (לפי שמואל ב, כ"ג 34 ושמואל ב, י"א 3), וכי הוא הצטרף למרד אבשלום בגלל מעשה דוד עם בת שבע. סביר יותר שצידד באבשלום כי התנגד לשלמה. כשהמרד נבלם התאבד אחיתופל בעירו (שמואל ב, י"ז 23).
עצותיו של אחיתופל לאבשלום היו מצויינות, אך הן סוכלו (=הופרו ובוטלו) על ידי חושי הארכי, בעזרת ה', וכיוון שבסופו של דבר מרד אבשלום נכשל, נחשבות כיום 'עצות אחיתופל' כעצות רעות.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון מקרא
ביבליוגרפיה:
כותר: אחיתופל
שם  האתר: מקרא גשר : האתר שלך ללימודי התנ"ך - אנציקלופדיה
מחבר: גשר מפעלים חינוכיים
בעלי זכויות : גשר מפעלים חינוכיים
הוצאה לאור: גשר מפעלים חינוכיים
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית