הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתנשיא המדינה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


מוסד הנשיאות בישראל הוא בעל משמעות ייצוגית וסמלית. לנשיא, העומד בראש המדינה, אין סמכויות ביצועיות. הנשיא אמור לייצג את הממלכתיות בישראל ואת האחדות הלאומית וההסכמה סביב ערכי המדינה.

כל אזרח ישראלי רשאי להגיש את מועמדותו לנשיאות. הכנסת בוחרת את הנשיא בבחירות חשאיות וברוב מוחלט. כהונת הנשיא נמשכת 7 שנים.

למרות תפקידו הייצוגי, קיימות בידי הנשיא מספר סמכויות שבהן הוא מפעיל את שיקול דעתו: סמכות החנינה: הנשיא מאשר או פוסל בקשות לחנינה של עבריינים. הטלת תפקיד הרכבת הממשלה על אחד מחברי הכנסת, לאחר התייעצות עם נציגי הסיעות בכנסת.

נשיא המדינה נהנה מחסינות: חסינות עניינית- הקשורה לדברים שאמר או עשה במסגרת מילוי תפקידו. חסינות זו מגנה על הנשיא גם לאחר סיום תפקידו. חסינות דיונית- מעניקה לנשיא הגנה מפני העמדה לדין פלילי במשך כל תקופת כהונתו. הכנסת רשאית להעביר נשיא מתפקידו כאשר התנהגותו אינה הולמת את מעמדו כנשיא המדינה.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: נשיא המדינה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית