הסדרי נגישות
מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכיתמבקר המדינה
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות


מוסד מבקר המדינה הוא חלק ממערך האיזונים והבלמים במדינה דמוקרטית. תפקידו לפקח ולבקר את רשויות המדינה וכל המוסדות והגופים הציבוריים במדינה.

במסגרת סמכויותיו, עוקב מבקר המדינה אחר חוקיות הפעולות, טוהר המידות, ומידת היעילות והחיסכון של הגופים המבוקרים. המבקר נבחר על ידי הכנסת והיא גם יכולה להעביר אותו מתפקידו.הוא אחראי בפניה בלבד ואינו תלוי בממשלה בשום צורה שהיא.

למבקר המדינה אין סמכויות אכיפה, אך ישנו משקל רב למסקנותיו והמלצותיו. השפעתו של מוסד זה נובעת מן התהודה התקשורתית שיוצרים הדו"חות שהוא מפרסם ומחויבותן של רשויות השלטון לתת דין וחשבון ציבורי לליקויים המתגלים בתוכן ומפורסמים בדו"ח. מעמדו במערך רשויות המדינה הוא אחת מאמות המידה לחוסנה הדמוקרטי. קיומה של ביקורת על הרשות המבצעת מבטא את העיקרון שעובדי ציבור במדינה דמוקרטית הם נאמניו ומשרתיו של הציבור ולא אדוניו, והיא מהווה מניע מרכזי להגברת הנשיאה באחריות של המינהל הציבורי (Accountability) ולשקיפות פעולותיו.


מעבר ללקסיקון > לקסיקון אזרחות
ביבליוגרפיה:
כותר: מבקר המדינה
שם  הפרסום מקורי: מונחון באזרחות
מחבר: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית. צוות אזרחות
תאריך: 2006
בעלי זכויות : מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הוצאה לאור: מטח : המרכז לטכנולוגיה חינוכית
הערות:  
הספרייה הוירטואלית מטח - המרכז לטכנולוגיה חינוכית